Quảng cáo Popup có ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm?

quảng cáo popup

John Mueller của Google giải thích nhiều yếu tố xếp hạng đóng vai trò như thế nào trong việc quảng cáo popup bật lên có ảnh hưởng đến vị trí của tìm kiếm hay không. Quảng cáo popup ảnh hưởng như thế nào đến Google tìm kiếm.

John Mueller của Google đã trả lời một câu hỏi trong video làm việc trong giờ hành chính của Google SEO về việc liệu thứ hạng có thể bị ảnh hưởng bởi quảng cáo popup bật lên hay không. John đã trả lời câu hỏi và sau đó chia sẻ nền tảng kỹ thuật về lý do tại sao các popup có thể có tác động tiêu cực cũng như các vấn đề khác liên quan đến Core Web Vitals.

quảng cáo popup
John Mueller trả lời mối quan hệ giữa xếp hạng tìm kiếm và popup

Câu trả lời cho câu hỏi không chỉ liên quan đến quảng cáo popup. Câu trả lời thiên về kỹ thuật hơn vì các yếu tố xếp hạng liên quan đến Core Web Vitals cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những thứ như cửa sổ popup bật lên, do đó có thể ảnh hưởng đến thứ hạng.

Mã nguồn web (Core Web Vitals)

Trong câu trả lời của mình, John Mueller đề cập đến hai yếu tố liên quan đến các chỉ số Core Web Vitals.

Vì vậy, điều quan trọng là phải nhanh chóng xác định những yếu tố đó là gì để câu trả lời của anh ấy có ý nghĩa.

  • Mức độ dịch chuyển bố cục
  • Tốc độ load trang nội dung lớn nhất

Sự thay đổi bố cục tích luỹ (CLS)

Sự thay đổi bố cục tích luỹ hay Cumulative Layout Shift là một số liệu Core Web Vitals đo lường mức độ dịch chuyển của một trang web khi nó đang tải. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến số liệu này là hình ảnh và phông chữ. Một hình ảnh mất nhiều thời gian để tải có thể làm cho các từ trên trang bị dịch chuyển xung quanh.

Phông chữ mất nhiều thời gian để tải cũng có thể khiến nội dung trang thay đổi khi kiểu phông chữ được hiển thị.

Tốc độ load trang nội dung lớn nhất (LCP)

Tốc độ trang – Largest Contentful Paint(còn được gọi là LCP) là số liệu đo thời gian để một trang web tải khối nội dung lớn nhất (nội dung hình ảnh hoặc văn bản) bắt đầu từ thời điểm trang web bắt đầu dẫn đầu.

Thuật toán bố cục trang

Cuối cùng, Google đã giới thiệu một thuật toán vào năm 2012 được gọi là Thuật toán bố cục trang, còn được gọi là Thuật toán nặng nhất. Mục đích của yếu tố liên quan đến xếp hạng trải nghiệm người dùng này là để giảm thứ hạng các trang web có cửa sổ pop-up bật lên gây khó chịu.

Xếp hạng tìm kiếm có thể bị ảnh hưởng bởi quảng cáo popup bật lên không?

quảng cáo popup
Quảng cáo popup không tốt cho SEO website

Người đặt câu hỏi muốn biết liệu mười năm sau khi thuật toán bố cục trang được giới thiệu, nếu cửa sổ bật lên vẫn có thể ảnh hưởng đến thứ hạng.

Câu hỏi đặt ra:

“Thứ hạng của tôi có thể bị ảnh hưởng bởi 1 quảng cáo popup xuất hiện trên trang của tôi không?”

John Mueller trả lời:

“Và vâng, có thể nói như vậy.

Có nhiều thứ liên quan đến quảng cáo popup. Một mặt chúng tôi có trong Báo cáo trải nghiệm trang, chúng tôi có khía cạnh đó của quảng cáo xen kẽ xâm nhập. Và nếu pop-up này xuất hiện dưới dạng quảng cáo xen kẽ xâm nhập, thì điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trang web ở đó.

Một điều khác là thường với các pop-up, bạn có các tác dụng phụ đối với sự thay đổi bố cục tích lũy, như cách trang hiển thị khi nó được tải. Hoặc liên quan đến… Tôi đã quên chỉ số là gì khi chúng tôi hiển thị một trang… Tôi nghĩ LCP, cũng từ phía Core Web Vitals liên quan đến trang đó.

Vì vậy, đó là những yếu tố khác nhau có thể phát huy tác dụng ở đây. Nó không có nghĩa là nó phải như vậy. Nhưng tùy thuộc vào loại quảng cáo popup mà bạn đang bật lên, điều đó có thể xảy ra. “.

Nhiều yếu tố xếp hạng bị ảnh hưởng bởi pop-up bật lên

Tình hình ngày nay phức tạp hơn chỉ là một quảng cáo xen kẽ xâm nhập có ảnh hưởng xếp hạng tiêu cực.

Một quảng cáo bật lên ít xâm nhập hơn vẫn có thể có tác động xếp hạng tiêu cực vì ảnh hưởng của những quảng cáo đó đối với các yếu tố xếp hạng CLS và LCP, Core Web Vitals.

Nhìn chung quảng cáo cửa sổ bật lên kiểu pop-up trên website có tác động tiêu cực đến SEO và xếp hạng tìm kiếm của Google.