Google có coi các đề cập không được liên kết giống như các liên kết không?

đề cập không được liên kết

John Mueller của Google trả lời liệu đề cập đến thương hiệu có được coi như một liên kết hay không. Ví dụ như trong bài viết này tôi nói Seo4sale sẽ giới thiệu các bạn một tin tức về SEO mới thì SEO4SALE ở đây là 1 thương hiệu đề cập tức được xem là một đề cập không được liên kết.

Trong hangout trong giờ hành chính của Google SEO, ai đó đã hỏi Chuyên gia tìm kiếm Googler John Mueller về tình hình các bài báo nói về trang web của anh ấy nhưng các đề cập về tên thương hiệu hoặc tên miền không được liên kết với trang web của anh ấy. Điều anh ấy muốn biết là liệu những đề cập đó về tên miền và tên thương hiệu của anh ấy có thể truyền đi một loại tín hiệu nào đó hay không, như giống như 1 liên kết bình thường?

Câu trả lời của John Mueller rất rõ ràng và không mơ hồ.

đề cập không được liên kết
John Mueller trả lời câu hỏi về đề cập không được liên kết và liên kết có giống nhau không

Đề cập thương hiệu

Người đặt câu hỏi đưa ra chủ đề đề cập đến tên miền và liệu Google có sử dụng chúng tương tự như các liên kết hay không.

Anh ấy giải thích kịch bản của mình về các trang web đang xuất bản các bài báo đề cập đến tên miền hoặc tên thương hiệu nhưng không liên kết đến các trang web thực tế.

“… Những đề cập đó có thể ở dạng tên thương hiệu hoặc cũng có thể ở dạng tên của một người.

… Liệu Google vẫn có thể nhận ra những đề cập không được liên kết đó, những cái tên đó và vì chúng đã được liên kết với công ty mẹ hoặc thương hiệu cụ thể hiện tại mà họ đang làm việc, điều đó có… một số loại ảnh hưởng…

Chỉ vì bạn đã được đề cập trên một số nơi khác nhưng bạn không được liên kết.”

Nó là một liên kết hay nó không

Mueller đã trả lời câu hỏi về cơ bản bằng cách tuyên bố rằng đề cập đến thương hiệu không phải là một liên kết nên nó sẽ không được coi như một liên kết.

John Mueller của Google đã trả lời:

“Ý tôi là… Trước hết, nếu không có liên kết đến các trang của bạn thì đó không thực sự là một liên kết ở đó.

Vì vậy, đó không phải là thứ mà chúng ta sẽ thấy, đại loại như, đó là một nửa liên kết đáng được đề cập hoặc đại loại như vậy.

Về cơ bản, đề cập không được liên kết không có liên kết nào, vì vậy sẽ không có tín hiệu nào truyền qua giống như với bất kỳ liên kết bình thường nào ở đó.

Vì vậy, tôi nghĩ đó là điều đầu tiên cần ghi nhớ.

Điều đó không có nghĩa là… loại… những đề cập này là xấu hoặc bạn cần phải tránh chúng hoặc bất cứ điều gì tương tự. Nó thực sự chỉ là, chúng tôi không coi đây là những liên kết. Và đó là ý tôi muốn nói.

Và đó là thứ mà có thể người dùng sẽ chọn đề cập và họ sẽ tìm kiếm trang web của bạn và họ vẫn truy cập trang web của bạn. Nhưng nó không phải là một liên kết đến trang web của bạn.

Vì vậy, từ quan điểm đó, nó rất khác với 1 liên kết thông thường. Tôi sẽ không xếp đề cập không được liên kết vào cùng một loại với 1 liên kết bình thường ”

đề cập không được liên kết
Đề cập không được liên kết được Google xem không phải là 1 liên kết

Không có tín hiệu nào từ Đề cập đến thương hiệu

John Mueller đã rất rõ ràng rằng nếu một trang web đề cập đến thương hiệu hoặc tên miền trang web thì Google sẽ coi đề cập không được liên kết đó không phải là 1 liên kết.

Câu trả lời của anh ấy rất rõ ràng và rõ ràng:

“Về cơ bản, không có liên kết nào, vì vậy không có tín hiệu nào truyền qua…”

Điều đó có nghĩa là nếu không có tín hiệu đi qua thì nó không có ảnh hưởng xếp hạng tương tự như một liên kết.

Tóm lại, đề cập không được liên kết như đề cập đến thương hiệu hoặc tên trang web, Google sẽ mặc nhiên xem đó không phải là 1 liên kết.