Google: Thuộc Tính Alt Chỉ Là Một Yếu Tố Đối Với Tìm Kiếm Hình ảnh

Thuộc tính hay thế Alt
Thuộc tính hay thế Alt
Thẻ alt

Google làm rõ thuộc tính thay thế Alt chỉ là một yếu tố để tìm kiếm hình ảnh, không phải tìm kiếm web thông thường.

Việc Google sử dụng thuộc tính Alt làm yếu tố xếp hạng chỉ giới hạn trong tìm kiếm hình ảnh. Nó không thêm giá trị cho tìm kiếm web thông thường. Điều này được giải thích bởi John Mueller, Search Advocate của Trung tâm Tìm kiếm Google được ghi lại vào ngày 18 tháng 3.

Mueller đưa ra một số câu hỏi liên quan đến thuộc tính alt, dẫn đến một số câu trả lời về tác động của nó đối với SEO.

Việc thêm thuộc tính alt vào hình ảnh được khuyến nghị từ quan điểm trợ năng, vì điều này sẽ hữu ích cho những khách truy cập dựa vào trình đọc màn hình. Từ quan điểm SEO, thuộc tính alt thay thế được đề xuất khi mục tiêu của bạn là có thứ hạng hình ảnh trong tìm kiếm hình ảnh. Như Mueller giải thích, thuộc tính thay thế alt không tạo thêm giá trị cho một trang khi xếp hạng trong tìm kiếm trên web.

Thuộc tính Alt dành cho Tìm kiếm Hình ảnh

Trong câu hỏi liên quan đến tiêu đề của bài viết này, Mueller được hỏi có nên sử dụng thẻ alt cho hình ảnh minh hoạ hay không. Đó là một cuộc gọi phán xét, Mueller nói.

Theo quan điểm của SEO, quyết định sử dụng thuộc tính alt thay thế phụ thuộc vào việc bạn có quan tâm đến hình ảnh hiển thị trong tìm kiếm hình ảnh hay không. Google không cho rằng một trang có giá trị hơn đối với tìm kiếm trên web bởi vì nó có hình ảnh với thuộc tính thay thế. Khi nói đến việc sử dụng thẻ alt thay thế nói chung, Mueller khuyên bạn nên tập trung vào khía cạnh khả năng tiếp cận hơn là khía cạnh SEO.

thẻ alt
Thuộc tính thay thế alt

“Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Vì vậy, tôi không thể nói về quan điểm hỗ trợ tiếp cận, vì vậy đó là một góc độ duy nhất ở đó. Nhưng từ quan điểm SEO thuộc tính alt thực sự giúp chúng ta hiểu hình ảnh tốt hơn để tìm kiếm hình ảnh. Và nếu bạn không quan tâm đến hình ảnh này để tìm kiếm hình ảnh, thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với nó.

Đó là thứ dành cho hình ảnh trang trí, đôi khi bạn không quan tâm. Đối với những thứ như ảnh lưu trữ mà bạn biết rằng cùng một hình ảnh có trên nhiều trang web khác, bạn không cần quan tâm đến việc tìm kiếm hình ảnh cho điều đó. Làm bất cứ điều gì bạn muốn làm ở đó. Tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào khía cạnh khả năng tiếp cận ở đó hơn là khía cạnh SEO thuần túy.

Không phải trường hợp chúng ta nói rằng một trang web văn bản có nhiều giá trị hơn vì nó có hình ảnh. Chúng tôi thực sự chỉ thấy thẻ alt thay thế và chúng tôi áp dụng văn bản đó cho hình ảnh và nếu ai đó tìm kiếm hình ảnh, chúng tôi có thể sử dụng thuộc tính alt để hiểu rõ hơn về hình ảnh. Không phải là trang web trong tìm kiếm web văn bản sẽ xếp hạng tốt hơn vì nó có hình ảnh. ”

Tác động SEO của thuộc tính Alt

Trong một câu hỏi khác về thuộc tính Alt, Mueller được hỏi liệu có còn đáng sử dụng thuộc tính thay thế hay không khi bản thân hình ảnh có văn bản trong đó.

Mueller khuyên bạn nên tránh sử dụng hoàn toàn văn bản trong hình ảnh, nhưng nói có – thuộc tính thay thế vẫn có thể hỗ trợ trong trường hợp này.

“Tôi nghĩ, lý tưởng nhất, nếu bạn có văn bản và hình ảnh, thì việc có thẻ thuộc tính alt mô tả trực tiếp trên hình đó là điều hoàn toàn hợp lý. Ngày nay, có rất nhiều cách để hiển thị văn bản một cách sáng tạo trên một trang web, vì vậy tôi không nhất thiết phải cố gắng sử dụng văn bản trong hình ảnh và sau đó sử dụng văn bản thay thế như một cách để trợ giúp điều đó. Tôi nghĩ thuộc tính alt là một cách tuyệt vời để giải quyết vấn đề đó, nhưng tốt hơn hết là bạn nên tránh để văn bản trong hình ảnh ”.

Câu hỏi tiếp tục được đặt ra là liệu văn bản thay thế có hữu ích hay không khi có văn bản trên trang mô tả những gì có trong hình ảnh.Trong trường hợp này, từ quan điểm SEO, văn bản trên trang sẽ đủ cho các công cụ tìm kiếm.Tuy nhiên, sẽ vẫn có ý nghĩa nếu sử dụng thuộc tính Alt thay thế đối với những người sử dụng trình đọc màn hình.

“Từ quan điểm tổng quát hơn, thẻ alt có nghĩa là thay thế hoặc mô tả hình ảnh và đó là thứ đặc biệt hữu ích cho những người không thể xem từng hình ảnh riêng lẻ, những người sử dụng những thứ như trình đọc màn hình, nhưng nó cũng giúp các công cụ tìm kiếm hiểu hình ảnh này nói về cái gì.

Nếu bạn đã có cùng một mô tả cho một sản phẩm xung quanh hình ảnh, thì đối với các công cụ tìm kiếm, chúng tôi có những thứ chúng tôi cần, nhưng đối với những người có trình đọc màn hình, có lẽ bạn vẫn nên có một số loại văn bản thay thế cho hình ảnh cụ thể đó.”

Thuộc tính Alt phải mang tính mô tả

Mueller nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thẻ alt mô tả.

Thẻ alt phải mô tả những gì trong hình ảnh cho những người không thể xem nó.

Tránh sử dụng văn bản chung chung, như lặp đi lặp lại tên sản phẩm.

“Trong trường hợp như thế này, tôi sẽ tránh trường hợp bạn cứ lặp đi lặp lại cùng một điều. Vì vậy, tránh sử dụng như tiêu đề của sản phẩm làm thuộc tính alt thay thế cho hình ảnh, mà hãy mô tả hình ảnh theo một cách hơi khác. Vì vậy, đó là loại đề xuất tôi sẽ có ở đó.

Tôi sẽ không chỉ sao chép và dán một cách mù quáng cùng một văn bản mà bạn đã có trên một trang làm thuộc tính thay thế cho hình ảnh bởi vì điều đó không thực sự giúp ích cho các công cụ tìm kiếm và nó cũng không thực sự giúp ích cho những người dựa vào trình đọc màn hình.”