Liên kết nội bộ ở đầu trang và cuối trang được xử lý khác nhau?

Liên kết nội bộ

Google có xử lý các liên kết nội bộ khác nhau dựa trên vị trí trên một trang không? Các liên kết nội bộ đầu trang và chân trang ít quan trọng hơn?

John Mueller của Google gần đây đã trả lời câu hỏi liệu các liên kết nội bộ trong chân trang hoặc đầu trang có được Google sử dụng theo cách khác hay không. John Mueller của Google đã đưa ra lời giải thích về sự khác biệt nhỏ trong cách Google xử lý nội dung chính của một trang và làm sáng tỏ cách Google xử lý các liên kết nội bộ trong một trang web.

Liên kết nội bộ là gì?

Liên kết nội bộ hay internal link là các liên kết từ bên trong một trang web đến một trang web khác trong cùng một trang web.

Ví dụ về liên kết nội bộ là các liên kết menu thường được tìm thấy trong tiêu đề và cũng là liên kết đến các phần quan trọng của trang web như trang giới thiệu về chúng tôi và trang liên hệ thường được tìm thấy ở phần chân trang của trang web.

Liên kết nội bộ cũng có thể là liên kết đến các trang khác trong trang web được tìm thấy trong nội dung của trang web.

John Mueller
John Mueller chuyên gia Google giải thích cách xử lý liên kết nội bộ

Tất cả các liên kết nội bộ đều quan trọng như nhau?

John Mueller của Google nói rằng liên kết nội bộ rất quan trọng và người đặt câu hỏi muốn biết liệu có sự khác biệt về cách xử lý các loại liên kết nội bộ khác nhau hay không.

Người hỏi:

“Gần đây, bạn đã nhắc lại tầm quan trọng của liên kết nội bộ để báo hiệu cho Google biết nội dung cụ thể trên một trang web quan trọng như thế nào. Tôi muốn biết, các liên kết trong các phần nhất định của một trang web có được nhìn khác hay không. Ví dụ: nếu một trang được liên kết trong đầu trang hoặc chân trang và do đó được bao gồm trên mọi trang của trang web. Google có sử dụng các liên kết đó theo cách khác với các liên kết cảm ơn trong phần nội dung của trang không? ”

Liên kết nội bộ trong SEO
Liên kết nội bộ trong SEO

Các liên kết nội bộ không được phân biệt. Mueller giải thích rằng các liên kết không được xử lý khác nhau vì vị trí của các liên kết trong một trang web.

John Mueller trả lời:

“Chúng tôi không thực sự khác biệt ở đó.

Vì vậy, nếu muốn, mọi thứ được liên kết trong chân trang của bạn và chúng được liên kết từ toàn bộ trang web thì theo quan điểm của chúng tôi, bạn có những liên kết đó trên toàn bộ trang web của mình. Không phải trường hợp chúng ta nói, Ồ, chẳng hạn như các liên kết trong chân trang có ít trọng lượng hơn hoặc không hữu ích như vậy, chúng tôi sẽ bỏ qua chúng hoặc bất cứ điều gì tương tự.

Vì vậy, từ quan điểm đó, khi nói đến các liên kết, về cơ bản chúng ta chỉ xem chúng như các liên kết trên một trang.”  Văn bản được xử lý dựa trên vị trí khác nhau. Tiếp theo, John Mueller làm rõ rằng văn bản trong nội dung chính được xử lý hơi khác một chút.

Anh ấy đã giải thích:

“Nó hơi khác khi nói đến văn bản trong đó, ở chỗ chúng tôi cố gắng hiểu nội dung chính của một trang là gì. Và khi nói đến xếp hạng so với nội dung khác trên trang web của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào phần nội dung chính của trang. Nhưng các liên kết theo quan điểm của chúng tôi chỉ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cấu trúc của trang web và cho dù chúng nằm ở đầu trang hay ở chân trang hoặc thanh bên hay nội dung chính, điều đó không thực sự thay đổi bất kỳ điều gì đối với chúng tôi. ”

Liên kết nội bộ là quan trọng

John Mueller giải thích rằng trong khi nội dung trong khu vực nội dung chính được xử lý hơi khác, các liên kết nội bộ trong đầu trang, chân trang hoặc nội dung chính được xử lý giống nhau. Mueller cũng khẳng định rằng các liên kết nội bộ trong phần chân trang và đầu trang không được cho ít trọng lượng hơn các liên kết trong nội dung của một trang web. Liên kết nội bộ rất quan trọng trong SEO tổng thể website. Do đó, cần hiểu rõ ý nghĩa của các liên kết nội bộ ở các vị trí khác nhau trên trang web.

 

Xem thêm: Liên kết nội bộ là cực kỳ quan trọng đối với SEO